Motto:

Klient musi być zadowolony
Nieporozumienia wykluczone

Napisany na podstawie
Regulaminu Firmy Portretowej S. I. Witkiewicza „Witkacego”.
Może być traktowany z lekkim przymrużeniem oka, aczkolwiek nie jest całkowicie żartem.
Jeśli się mam na kimś wzorować, to chcę na tych najlepszych.

 

Regulamin podany jest w tym celu, aby oszczędzić firmie mówienia po wiele razy tych samych rzeczy.

Portrety wytwarza firma w następujących rodzajach:

Typ A - Rodzaj stosunkowo najbardziej "wylizany". Odpowiedni raczej dla twarzy kobiecych niż męskich. Wykonanie "gładkie", z pewnym zatraceniem charakteru modelu na korzyść upiększenia, względnie zaakcentowania "ładności".

Typ B - Rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury. Robota bardziej kontrastowa niż typu A z pewnym podkreśleniem cech charakterystycznych, co nie wyklucza "ładności" w portretach ale dający efekt bardziej ekstrawagancki.

Typ C - Spotęgowanie kontrastu graniczące z pewnym przerysowaniem. Możliwość zachowania w portretach kobiecych "ładności", a nawet jej spotęgowania w kierunku pewnego tzw. „demonizmu”. W portretach męskich ten typ fotografii może dodać nastroju tajemniczości lub męskiej dominacji.

Typ D - kombinacja typów A-C.

 

Strój modela, akcesoria i tła

Firma zwraca szczególną uwagę na ubranie i ewentualne akcesoria (np. biżuterię), które to muszą harmonizować i nie mogą być agresywną lub dominującą częścią fotografii. Najważniejszy jest model. Jego strój, makijaż lub akcesoria mogą jedynie być marginalnym uzupełnieniem obrazu. Firma zaleca określony typ stroju i akcesoriów modelowi, a model musi to respektować. Jeżeli model będzie ubrany niezgodnie z ustaleniami, to sesja będzie odwołana.

Kwestia tła należy tylko do firmy - żądania w tym względzie nie są uwzględniane. Firma fotografuje na tłach wyłącznie neutralnych, najchętniej białych, szarych lub czarnych i zaleca ubiór harmonizujący a nie kontrastujący z tłem.

Czas sesji

Zależnie od stanu firmy i trudności danej postaci portret może być wykonany w jedno, dwa lub nawet  trzy posiedzenia (sesje), z których każde trwa 2-3 godziny. Ilość posiedzeń nie przesądza o dobroci wytworu, ale pozwala, szczególnie nerwowym lub sfrustrowanym modelom wejść w nastrój pracy i lepiej się dostosować do oczekiwań artysty. Podobnie artysta, który jest tylko człowiekiem, także może mieć gorsze dni, co skutkuje gorszymi wynikami, dłuższym czasem pracy lub koniecznością przełożenia posiedzenia na dzień inny.

Odrzucenie portretu przez klienta

Zasadniczą nowością firmy w stosunku do przyjętych zwyczajów jest możność odrzucenia portretu przez klienta, jeśli portret czy pod względem wykonania, czy podobieństwa nie odpowiada klientowi.  Klient  płaci wtedy 1/3 ceny, przy czym portret przechodzi na własność firmy. Klient ma prawo zażądać zniszczenia portretu i wszystkich kopii, o ile zapłaci artyście całość kwoty za wykonaną pracę.

Zasada ta wprowadzona została dlatego, że nigdy nie wiadomo, czym kogo zadowolnić można. Pożądana jest dokładna umowa co do typu portretu, ale zaleca się, aby klient słuchał i stosował się do zaleceń firmy. Album z "próbkami" jest do obejrzenia w lokalu firmowym i na stronie internetowej firmy. Gwarancją klienta jest to, że firma we własnym interesie nie wypuszcza utworów mogących popsuć jej markę. Może być wypadek, że firma sama nie uzna swego wytworu, a wtedy go postanawia zniszczyć bez względu na opinię klienta w tym względzie, ale w tym wypadku zwraca honoraria i zadatki wcześniej wpłacone.

Krytyka pracy artysty

Wykluczona absolutnie jest wszelka krytyka ze strony klienta. Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, bez swego specjalnego upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus: wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować. Na  ten paragraf kładziemy specjalny nacisk, bo najtrudniej jest wstrzymać klienta od zupełnie zbytecznych wypowiedzeń się.   Portret jest przyjęty lub odrzucony - tak lub nie, bez żadnego umotywowania.

Do krytyki należy również konstatowanie podobieństwa względnie niepodobieństwa; uwagi co do tła, zakrywanie ręką części sfotografowanej twarzy w celu dania do zrozumienia, że ta część właśnie się nie podoba, powiedzenia takie, jak: "Jestem za ładna", "Czy ja jestem taka smutna?", "To nie jestem ja", w ogóle wszystko, a to tak pod względem dodatnim, jak ujemnym. Po namyśle, ewentualnie poradzeniu się osób trzecich, klient mówi tak (lub nie) i koniec - po czym podchodzi (lub nie) do tak zwanego "okienka kasowego", to znaczy po prostu wręcza firmie umówioną sumę. Nerwy firmy ze względu na niesłychaną trudność zawodu tejże muszą być szanowane.

Obecność osób postronnych podczas zdjęć

Firma zastrzega sobie prawo do fotografowania bez żadnych osób towarzyszących. Podczas fotografowania w studio znajdują się tylko model i artysta. Dopuszczalna jest jedynie obecność makijażystki, ale kiedy taka zostanie zatrudniona, po wykonaniu swojego zadania musi wyjść do innych pomieszczeń lub opuścić w ogóle studio, o ile potrzebna więcej nie będzie. Przy sesjach poza studiem firmy zdarza się konieczność obecności ekipy technicznej podczas zdjęć.

Kolor

Firma wykonuje portrety kolorowe. Żadne zmiany aby uzyskać zdjęcia czarno-białe są niemożliwe. Kolory na zdjęciu są naturalne lub będące efektem koloru naturalnego i zastosowanego przez artystę kolorowego światła. Możliwe jest jedynie pewne ocieplenie tonacji dzieła w sytuacji, gdy karnacja modela jest zbyt sina lub różowa (w tej kwestii decyzję podejmuje firma).

Retusz

Technika jest fotograficzna i jako taka polega na odtworzeniu obrazu stworzonego przez ustawienie modela, światła i tła przez artystę. Wszelkie uwagi techniczne są wykluczone, jak również żądanie poprawek lub retuszu. Firma wykona podstawowe wykańczające działania na fotografii. Firma może zmienić lub usunąć jedynie to, co nie jest stałą częścią twarzy czy ciała modela - np. pryszcz tak, ale piegów już nie.

Sesje poza studiem firmy

Firma podejmuje się wykonania portretów poza lokalem firmowym jedynie w wypadkach wyjątkowych, przy czym musi być zagwarantowana firmie, poniesiona przez klienta, dodatkowa opłata za transport sprzętu w inne miejsce.

Punktualność

Klienci są obowiązani zjawiać się punktualnie na sesje, gdyż czekanie źle wpływa na nastrój firmy i może źle wpłynąć na wykonanie utworu.

Ceny

Ze względu na niskie i tak ceny, żądanie ulg nie jest pożądane. Przed zaczęciem portretu klient płaci jedną trzecią ceny tytułem zadatku. Pozostałem dwie trzecie po wykonaniu i otrzymaniu dzieła.

Agent firmy

Klient dostarczający firmie klientów na portrety, czyli tak zwany "agent firmy", w razie dostarczenia tychże dostaje jako premię portret własny lub żądanej osoby w dowolnym typie lub w pewnych rzadkich sytuacjach, inną rekompensatę.

Regulamin

Firma prosi o uważne przestudiowanie regulaminu. Nie mając żadnej egzekutywy, liczy na delikatność i dobrą wolę klientów, co do wypełnienia warunków. Przeczytanie i zgodzenie się na regulamin, uważa się za równoznaczne z  zawarciem  umowy. Dyskusja nad regulaminem jest niedopuszczalna.

 

nasze studio fotograficzne działające w ramach agencji artists istnieje od 2002 roku. w 2016 jego profil został poszerzony o studio fotografii portretowej